• so02
  • so03
  • so04

நிறுவனத்தின் செய்திகள்

  • இடுகை நேரம்: 03-11-2020

    ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் PTC ASIA 2019, CeMAT ASIA 2019 மற்றும் ComVac ASIA 2019—— ஆகியவற்றின் வருடாந்திர தொழில் நிகழ்வுகள் இன்று ஷாங்காய் புதிய சர்வதேச எக்ஸ்போ மையத்தில் துவங்குகின்றன. நான்கு நாள் நிகழ்வுகள் E-PACK TECH ASIA, APEX Asia, Cold Chain ASIA, Heav Machinery ASIA, and Industrial ... ஆகியவற்றுடன் இணையாக இருக்கும்.மேலும் வாசிக்க »